Belangrijke informatie over het UBO-register

U heeft ongetwijfeld reeds via diverse kanalen vernomen dat er een UBO-register (register van ‘Ultimate Beneficial Owners’) voor ondernemingen werd ingevoerd dewelke de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap(pen) zal bevatten.

Elke onderneming (de “informatieplichtige”) dient zijn uiteindelijke begunstigde(n) bekend te maken in het UBO Register, uiterlijk tegen 30 september 2019. Nadien moet elke wijziging van uiteindelijke begunstigde(n) binnen de maand worden gemeld.  De registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap(pen) dient te gebeuren via het Myminfin-portaal (tabblad E-services, UBO-register) en dit dus uiterlijk tegen 30 september 2019. Deze registratie is een verplichting in het kader van de Witwaswetgeving. Bij inbreuk op deze verplichting zijn er strafrechtelijke administratieve boetes voorzien van 250 tot 50.000 euro ten laste van de zaakvoerders/bestuurders van de informatieplichtige.

U vindt meer info omtrent de definitie van een UBO en het UBO-register alsook de belangrijkste vragen hieromtrent hier.

2019-04-02T20:48:31+00:00