• door: Accountancy Noëth
  • Januari 20, 2020
  • Categorie:

Autofiscaliteit 2020


De autofiscaliteit is ingrijpend gewijzigd sinds 1 januari 2020. De aftrekbaarheid zal veel meer afhangen van de CO2-uitstoot van de wagen. Zo zullen milieuvriendelijke wagens bevoordeeld worden. Wagens met een grote CO2-uitstoot zullen extra benadeeld worden.

De autofiscaliteit is ingrijpend gewijzigd sinds 1 januari 2020. De aftrekbaarheid zal veel meer afhangen van de CO2-uitstoot van de wagen. Zo zullen milieuvriendelijke wagens bevoordeeld worden. Wagens met een grote CO2-uitstoot zullen extra benadeeld worden.

NEDC, NEDC 2.0 en WLTP CO2 uitstootnormen… meer uitleg is hierbij op zijn plaats vooraleer we de wijzigingen toelichten. De basis in het berkenen van de fiscale aftrek en het voordeel alle aard is de CO2 uitstoot. Deze CO2 uitstoot werd sinds lange tijd uitgedrukt in een NEDC waarde.

Deze theoretische waarde kwam onder druk te staan de de Diesel-gate wegens niet realistisch genoeg. Vanaf 1 september 2018 werd dan ook een nieuwe WLTP norm ingevoerd die meer waarheidsgetrouw zou zijn. Aangezien auto’s van voor deze datum geen WLTP uitstoot hebben, is er een NEDC 2.0 in het leven geroepen om oudere wagens meer te doen aansluiten bij de WLTP norm.

Kort samengevat, de WLTP norm is in bijna alle gevallen hoger dan de NEDC norm.
 
De NEDC norm wordt aangehouden tot en met 2020, dit bevestigd zowel de Vlaamse overheid als de Federale overheid. Vanaf 2021 zal de WLTP uitstoot gebruikt moeten worden in de fiscaliteit, al is er nog geen duidelijkheid of deze regel ineens voor alle wagens geldt dan wel enkel die na 1/1/2021 worden ingeschreven. Grondig lezen van Circulaire 2019/C/56 omtrent deze wijzigingen doet vermoeden dat elke wagen vanaf 2021 onderworpen zal zijn aan de WLTP berekeningen. Het uitblijven van regeringsvorming draagt in dit geval bij aan een onduidelijk klimaat.

Voordeel alle aard hybride

Laten we eerst eens stilstaan bij het begrip Hybride of Fake-Hybride.

Als de CO2 uitstoot maximum 50 gram is én de batterij capaciteit gunstiger is dan 0,5 KWH per 100kg, dan wordt een plug-in hybride fiscaal aanzien als hybride.

Hoe groter de batterij hoe beter. Met deze regel vallen alle grote en zwaardere wagens zo goed als zeker in de categorie van de fake-hybride. Een full-hybride, eentje zonder stekker, is steeds een fiscale hybride.
Voor alle hybride wagens die zijn aangekocht na 1/1/2018 is deze regel van toepassing.

 De CO2 uitstoot die op het inschrijvingsbewijs staat vermeld, wordt tot op heden gebruikt voor de bereking van het voordeel alle aard. Dit is de NEDC waarde voor het voertuig inclusief de hybride module. In zo goed als alle gevallen was dit een lage waarde met een gunstig voordeel alle aard als gevolg. Vanaf 2020 zal men echter moeten toetsen of de hybride al dan niet fake is. Bij een fake-hybride moeten we de CO2 waarde gebruiken van een gelijkaardige brandstofmotor zónder de hybride module. Als die niet beschikbaar is moeten we de CO2 uitstoot vermenigvuldigen met 2,5.

Fiscale aftrek personenwagens

Op basis van de CO2 uitstoot en de tabel met aftrek percentages tussen 50% en 120% wordt de fiscale aftrek bepaald tot einde 2019.

Dit zijn schijven waardoor wagens met een verschillende uitstoot toch in dezelfde aftrekcategorie kunnen liggen. Vanaf 1 januari 2020 zal deze aftrekregeling vervangen worden door volgende formule:
 
Basis van 120 – (50% van (CO2 uitstoot x correctie percentage)) = aftrekbaar percentage
 

De correctie percentages bedragen 95% voor een wagen op benzine en 90% voor een wagen op CNG als de fiscale PK onder de 12 blijft. Hier zien we dat de lagere CO2 uitstoot van een dieselmotor deels wordt weggewerkt ten gunste van benzine en CNG.

Het aftrekpercentage kan niet onder 50% zakken, en ook niet boven de 100% uitstijgen. De voordelige 120% aftrek voor elektrische wagens vervalt dus ook. Wagens met een CO2 uitstoot boven de 200 gram vallen vanaf 2020 in de categorie van 40% aftrekbaar.

Hieronder een overzicht van de mogelijke wijzigingen:

Autofiscaliteit 2020 tabel

Praktische aanpassingen 

Vanaf 2020 vallen brandstofkosten ook onder voornoemde regeling. Concreet betekent dit dat vanaf 1/1/2020 elke tankkaart of tankbeurt moet toegewezen worden aan een auto. Als er tankkaarten in omloop zijn is het dus belangrijk om op voorhand de nodige aanpassingen uit te voeren om de nummerplaten van de wagens te laten vermelden op de facturen. Bij het inscannen van tankbonnetjes moet steeds de nummerplaat vermeld worden, indien er enige onduidelijkheid bestaat voor welke wagen de kosten zijn, zijn wij genoodzaakt deze steeds toe te wijzen aan de minst gunstige wagen, zodoende het fiscale risico te beperken. 

Indien jullie zelf instaan voor de boekhouding is het belangrijk om de kostenrekeningen in jullie boekhoudpakket aan te passen. Het beste is om een rekening ‘Autokosten’ aan te maken per nummerplaat, en daarnaast een brandstofrekening per nummerplaat. Alle autokosten worden dan op deze 2 rekening geboekt zodat de fiscale aangifte vlot kan opgemaakt worden. De rentelasten mogen wel op de 65-rekeningen behouden blijven.

 

Willen jullie meer weten over deze wijzigingen of graag even jullie persoonlijke situatie aftoetsen? Contacteer ons dan snel.

Liersesteenweg 400
2800 Mechelen
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592
Puursesteenweg 390C
2880 Bornem
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592