• door: Accountancy Noëth
  • Maart 9, 2021
  • Categorie:

ALERT – Het UBO-register kent extra verplichting


Het UBO-register, het register waar alle uiteindelijke begunstigden van een juridische entiteit of vennootschap vermeld staan, kent sinds 11/10/2020 een extra verplichting.

Alle informatieplichtigen zijn vanaf 11/10/2020 verplicht om via het online platform elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijk begunstigde, adequaat, nauwkeurig en actueel is, bij te voegen. Dit kan u aantonen door bijvoorbeeld volgende documenten: een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land).

Deadline?
Informatieplichtigen die voor 11/10/2020 zijn geregistreerd, hebben tot 30/04/2021 om de documenten op te laden, diegene die zich vanaf 11/10/2020 registreren, laden deze documenten op bij de registratie.

Naast de nieuwe documentatieverplichting bent u ook verplicht, zelfs indien er geen wijzigingen zijn bij de uiteindelijke begunstigden, jaarlijks dit te bevestigen.
Liersesteenweg 400
2800 Mechelen
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592
Puursesteenweg 390C
2880 Bornem
F: 03 830 74 41
btw BE 0420.495.592